• Slide Image 1

    Katedra Nauki o Materiałach i Inżynierii Metali Nieżelaznych

    KNMiMN prowadzi badania naukowe w obszarze wiedzy o materiałach i inżynierii metali nieżelaznych. Zadania badawcze ogniskują się wokół badań podstawowych związanych z analizą struktury i właściwości mechanicznych stopów metali nieżelaznych oraz badań stosowanych ze szczególnym uwzględnieniem technologii wytwarzania materiałów metalicznych, powłokowych, proszkowych i kompozytowych.

    Read More

Katedra Nauki o Materiałach i Inżynierii Metali Nieżelaznych

Wydział Metali Nieżelaznych AGH w Krakowie

First Feature Image

Oferta badawczo-technologiczna

Problematyka badawcza Katedry dotyczy badań podstawowych związanych z analizą struktury i właściwości mechanicznych stopów metali nieżelaznych oraz badań stosowanych ze szczególnym uwzględnieniem technologii wytwarzania materiałów metalicznych, powłokowych, proszkowych i kompozytowych.

Read More
First Feature Image

Jednostki organizacyjne

Laboratoria Katedry wyposażone są w nowoczesną aparaturę badawczą umożliwiającą produkcję materiałów i ich charakterystykę w zakresie badań właściwości mechanicznych, fizycznych oraz strukturalnych.

Read More
First Feature Image

Galeria

Najważniejsze wydarzenia z życia katedry uwiecznione na fotografiach...

Read More

Zobacz najważniejsze osiągnięcia